Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát

Březnové počasí nám moc nepřálo a připravilo nás o plánovanou návštěvu místní knihovny. V rámci měsíce knihy si ale děti mohly do školky přinést své oblíbené knihy a my jsme jim z nich četly při odpoledním odpočinku. Ale nečetly jen paní učitelky! Přečíst dětem přišly i některé maminky, kterým bychom rády ještě jednou moc poděkovaly – ne všechny jsme si stihly vyfotit. Děti  už poznají spoustu písmenek a  tak pro ně bylo jejich procvičování úplná  hračka,  bavily se i psaním do mouky.

Tento měsíc si děti zahrály i na muzikanty a vyzkoušely si hru na některé hudební nástroje, poslechly si různé druhy hudby a dost tančily. 

Jízdou na toboganu a volnými vodními hrátkami děti ukončily plavecký výcvik.  Pro některé konečně, ale někteří by uvítali ještě kurz potápění 😀

Kdy jindy než v březnu jsme mohli přivítat jaro a oslavit světový den vody? Děti se naučily pojmenovat právě kvetoucí květinky a zopakovaly si, jak v přírodě probíhá koloběh vody. 

Velikonoční náladu jsme šli načerpat na výstavu, která se konala jako každý rok v Domě sv. Josefa.