STŘEDA - 3. den na Škole v přírodě

Mnohými je třetí den označován za den krizový, ale v našem případě tomu bylo úplně naopak. Dnešek byl ve znamení celodenního výletu. Po snídani a krátké řízené činnosti jsme se celá banda vydali na nedalekou Godulu. Cestou jsme mohli nastavovat tvář hřejivým slunečním paprskům, mohli jsme si vyslechnout pověst o Godulanském pokladu střeženém zlatým hadem. Po zdolání vrcholu jsme se občerstvili a část dětí pokračovala dobýt další vrchol, Ropičku. Bylo to jen taková pár hodinová procházka, při níž sice nohy bolely, ale zato nás hřál pocit vítězství : „Dokázali jsme to!“
Po návratu, krátkém osvěžení a odpočinku, se děti pustily do sportování. Zdokonalovali se při softballu a plážové přehazované. Jiní děti si užívaly volného běhání a spontánních her. 
Jako každý večer i tento, byl ve znamení putování za lesními skřítky. Dnes to bylo poznávání lesní zvěře. A pak už jen vyčurat, umýt zuby, osprchovat a spát (a těšit se domů).
Tak to by bylo v krátkosti za dnešek všechno.