Budoucí Motýlci

Čas plyne jako voda a z některých našich malých Broučků se už v příštím školním roce stanou Motýlci. Mini pasování budoucích předškoláků neprobíhá tak slavnostně jako pasování na školáky, ale i přesto dětem udělalo velkou radost, byly na sebe moc pyšné…a vlastně nejen ony, ale i my na ně a na vše co za dobu docházky do MŠ dokázaly. Třídu Motýlků některé děti navštívily, pořádně ji prozkoumaly a dle jejich reakce se jim velmi líbila. Odlétá celkem 10 motýlků, bohužel ale z důvodu nepřítomnosti nejsou všichni na fotografiích.