Akční červen

Červen byl naplněný spoustou akcí a zážitků. Hned první červnový den děti patřičně oslavily svůj svátek. Na zahradě jsme si usmažili „vaječinu“, vydováděli se na skákacím hradu, dle mapy hledali poklad. Navštívili jsme naše dobrovolné hasiče a zjistili, co vše toto povolání obnáší. Dokonce jsme si při „hašení“ vyzkoušeli svou mušku. Spolupráce s dobrovolnými hasiči si moc vážíme, udělali dětem velkou radost. Věříme, že si mezi našimi Broučky najdou v budoucnu své kolegy.

Den rodiny se sice datuje na květen, ale protože jsme v květnu slavili už Den matek, společnou akci jsme naplánovali až na červen. Jsme moc rády, že jste si udělali čas, že jste se dětmi zapojili do plnění úkolů a nasbírali potřebné plamínky pro opékání párků. Ze společných akcí máme radost nejen my, ale hlavně děti. Odpočítávají dny, těší se z toho, že vás můžou do nevšedního dění ve školce zapojit a ještě dlouho po akcích vypráví a vzpomínají na své zážitky.

Naši Broučci se také připravovali na vystoupení na Radovánkách. Do nácviku krokodýlího tanečku se zapojili s velkou chutí, protože chtěli svým rodičům a příbuzným udělat radost. Zasloužili si velkou pochvalu, byli skvělí©

 

V posledním týdnu jsme ještě v rámci poučení o bezpečnosti před prázdninami zvládli připravit v parku  Dopravní den. Hrou na auta a na chodce Broučci ale i Motýlci nacvičovali chůzi přes silnici, vyzkoušeli si svou obratnost při jízdě různými dopravními prostředky, vědí jak se při cestování chráníme, dokonce mají povědomí o některých dopravních značkách.