Beseda na téma: Horniny a nerosty

Dne 16. 10. 2023 se 4. a 5. ročník zúčastnil přírodovědného praktického cvičení s neživou přírodou na téma VŠE POCHÁZÍ ZE ZEMĚ. Žáci pracovali se vzorky minerálů a hornin. Měly možnost je brát do rukou, aby lépe poznaly jejich vlastnosti. Rozdělovaly asi stovky vzorků na nerosty a horniny. Každý žák dostal několik vzorků a měl se rozhodnout, zda jde o horninu či nerost. Doladili jsme spolu případné chybičky a vzorkům přiřadili správné názvy na kartičkách. Podobně si hráli s horninami, kde po krátkém vysvětlení žáci sami roztřídili vzorky hornin na vyvřelé, usazené a přeměněné. A také jim dali jména. U hornin, které vznikly působením rostlin a živočichů, byl největší zájem o čelist dinosaura a zuby žraloků. Mohli si osahat zkamenělé plavuně i trilobity. Celou stupnici tvrdosti si mohli poskládat ze skutečných vzorků. Při tomto cvičení se zapojily nejvíce dívky, které zaujala krása rubínu, safíru a diamantu. Následují vzorky pocházely z vesmíru. Pro kluky bylo velkým zážitkem osahání meteoritu a pro dívky tektit zvaný vltavín.

Další cvičení spočívalo v přiřazení typického vzorku ke známé krajině. Například krápník k Punkevní jeskyni, čedič k vodopádům Iguazu, červený pískovec k Velkému kaňonu….
Na závěr si žáci zahráli na manažery velkých firem a pokusili se vyrobit z nabídnutých surovin požadované výrobky. Například ze zlaté rudy zlato, z bauxitu hliník, z magnetitu železo, atd.
Celé cvičení trvalo více než předpokládané dvě hodiny a ještě bylo plno dotazů na pána ing. Havelku.