Dopravní výchova žáků

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili v rámci Dopravního kroužku výukového programu – DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO DĚTI. Nejdříve ve škole proběhla teoretická část, kde byli žáci seznámeni policistou např. s povinnou výbavou kola, zopakovali si základní dopravní značky, pravidla silničního provozu, pravidla a chování mladého cyklisty. Poté následovala praktická část na dopravním hřišti. Vyškolený pracovník nejprve žáky seznámil s celým prostorem dopravního hřiště, upozornil je na záludná místa, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Znovu si zopakovali dopravní značky, pravidlo pravé ruky, ohleduplnost vůči chodcům. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina dostala kola a mohla jezdit. Druzí byli chodci. Skupiny se několikrát vyměnily. Na závěr pan školitel zhodnotil chování žáků cyklistů – chodců. Většina žáků se umí správně chovat na dopravním hřišti, dodržuje pravidla stanovená pro cyklisty a chodce. V dubnu nejlepší čtyři vybraní žáci pánem školitelem přijedou znovu na hřiště, tentokrát si zasoutěžit mezi jinými školami. Žáci Dopravního kroužku následně budou skládat ve škole zkoušku z dopravní výchovy a úspěšným bude vystaven „Průkaz mladého cyklisty.“ Držme jim palce.