plakat_skaceme_cz
radovanky_2022

Sdružení rodičů a přátel školy

POZVÁNKA

na valnou hromadu SRPŠ a MS při ZŠ a MŠ Ropice, z.s.
Srdečně zveme všechny rodiče a přátele české a polské ZŠ a MŠ
na valnou hromadu SRPŠ a MS, která se uskuteční

3.3.2022 v 15:30 hod. v jídelně ZŠ

Hlavním bodem programu bude příprava a organizace RADOVÁNEK!!!

Program:

1. Zahájení.

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu.

3. Zpráva o činnosti SRPŠ

4. Zpráva o činnosti MS

5. Zpráva o hospodaření.

6. Schválení výše členských příspěvků na školní rok 2022/2023.

7. Plán akcí březen – prosinec 2022

8. Radovánky

9. Různé

10. Závěr

Těšíme se na Vás

Výbor SRPŠ

Požadavky na SRPŠ pro školní rok 2019/2020 pro základní školu