Základní a Mateřská škola Ropice

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Ropica

Oficiální název školy

Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace

 Adresa: Ropice 146, 739 56 Ropice

Právní forma : příspěvková organizace

Zřizovatel organizace

Obec Ropice, právní forma: obec, starostka Mgr.Uršula Waniová

Základní škola je neúplnou školou s 5 třídami a kapacitou žáků 95. Kapacita školní družiny je 85 žáků. Učitelský sbor tvoří  učitelky pro českou i polskou školu včetně ředitelky a  vychovatelky školní družiny provozující tři oddělení.

V budově Základní školy je zřízena i třída Mateřské školy předškolních dětí pod vedením vedoucí učitelky Zuzany Brezňákové.

Povinné dokumenty

Rozpočet pro rok 2018

Rozpočet pro rok 2018 výhled 2019 - 2020

Výroční zpráva 2017

Účetní uzávěrka 2017 včetně přílohy

Protokol o schvalování účetní závěrky 2017

Výpis z usnesení o schválení účetní závěrky 2017

GDPR

Informace školy o ochraně osobních údajů

Informace školy o ochraně osobních údajů - školka

Oznámení pověřence

Projekty

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Ropice

Nejnovější příspěvky

Předškoláci

Vánoční focení

V pondělí 8. 10. 2018 v 10:15 k nám přijede pan fotograf s nabídkou focení s vánoční tématikou. Prosíme rodiče, kteří

více zde »
Mateřská škola

Vánoční focení

V pondělí 8. 10. 2018 v 10:15 k nám přijede pan fotograf s nabídkou focení s vánoční tématikou. Prosíme rodiče, kteří

více zde »
Close Menu