Plán práce školní družiny

Celoroční plán práce školní družiny při ZŠ a MŠ Ropice pro školní rok 2023/2024

Breberky, havěť a tak…

Téma vychází z ŠVP v předmětech prvouka, přírodověda, pracovní činnosti, výtvarná výchova. Naším cílem je seznámit se s širokou paletou drobných živočichů a rozšířit si naše znalosti. Budeme pracovat s odbornou literaturou (encyklopedie a atlasy hmyzu), populárně naučnou (např. Velká kniha drobné havěti, Včely, Havětník) i beletrií (Knížka Ferdy Mravence, František z kompostu, Žoužel, Kanálníčci a další). K řízené činnosti využíváme materiály ČTedu, dostupné série Mrňouskové, Včelka Mája aj.

Každý pátek od 13:00 – 14:20 vyrážíme do přírody a okolí školy a plníme úkoly, vědomostní kvízy, ověřujeme nově nabyté vědomosti a poznatky, hry zaměřené na týmovou spolupráci, rozvoj pozornosti, rozvoj osobních talentů…

Tradičně netradiční kalendář

Koloběh roku (roční období), významné dny a svátky (Vánoce, Velikonoce) a hodnoty s nimi spjaté. Pro zpestření si během celého školního roku prožijeme vybrané zajímavé netradiční mezinárodní nebo světové dny.

4R – reduce, reuse, recycle, rot

Snažíme se vést děti k hospodárnosti a ohleduplnosti ve výtvarných a pracovních činnostech. Ukážeme dětem, jak z běžně dostupných a použitých věcí a materiálů vyrobit něco nového. Redukováním odpadových materiálů a omezením nákupů chráníme přírodu a životní prostředí. ZŠ alespoň částečně třídí bioodpad, ukládá se na školní kompostér ve venkovní ekologické třídě. Sledujeme, jak probíhá proces rozkladu a pozorujeme „život“ na kompostu.

Budeme tvořit např. ze starých plechovek, novin, časopisů, papírových ruliček, zavařovacích skleniček, riflí, vypáraných svetrů, záclon, plastových a kovových víček a různých krabiček… Materiál je všude kolem nás.

Zapojíme se rovněž do sběru starého papíru a hliníkových plechovek.

Neplýtváme – zdravé a přiměřené stravování, původ, pěstování a výroba potravin, omezujeme plýtvání, jsem zodpovědný za svůj talíř, občas si něco dobrého k snědku připravíme sami, etiketa stolování…

Celoměsíční hra

Každý měsíc vybíráme jinou společenskou hru, za celý měsíc se žákům body sčítají a na konci každého měsíce vyhlašujeme nejaktivnější hráče na jednotlivých odděleních.

Dvoutýdenní podrobnější přehled o činnostech bude vždy aktuálně vyvěšen na informační nástěnce školní družiny.

Nejnovější příspěvky